લટકે લગાડી લગની


A mesmerizing gesture from Pramukh Swami Maharaj

A mesmerizing gesture from Pramukh Swami Maharaj on 23rd August, 2014. (C) BAPS Swaminarayan Sanstha. http://www.baps.org

લટકે લગાડી લગની…લાલ રે

પલમાં પમાડી પ્રીતડી…પ્યાર રે

અંતર્યામીને અંતર લેતા, વાર કહો કેટલી…૧

નજર મારી રહેતી ભટકતી, નેણે તારે પકડી…૨

દિલમે અંધારા જ્યાં હમેશ રહેતા, ત્યાં આજ તારી ચાંદની…૩

સાંભળી વાતો મેં ઘણી વરસતી, (એક) વેણે તારે પલળી…૪

પ્રેમ છે મારો ઘણો ભૂલ ભરીયો, ભાવ જોજે હે હરિ…૫

ચખાડી સાચો આ પ્રેમ શું તારો, જજે ક્યારેય ન છોડી…૬

 

A Gujarati poem inspired by Pramukh Swami Maharaj. At 93 years he still has the power to make millions fall in love with just one hand gesture, one glance. He sparks a new light in dark corners of people’s hearts. His pure life and divinity make his words the aural form of Truth. Having tasted his true love, we pray that he forgive our flawed love and always stay with us.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: